تک بناب تک بناب
کباب ها
کوبیده ریحانی
کوبیده مرغ
کباب نگین دار
جوجه کباب بدون استخوان
جوجه با استخوان
جوجه مکزیکی
جوجه ترش
بال کبابی
کباب برگ
فیله گوسفندی
چنجه

چنجه

چنجه معمولی

چلو کره
کباب ترش
گوجه فرنکی
اجی کباب تند
بناب معمولی
چلومرغ
سوب جو تکنفری
سوب جوکیلویی
بال مکزیکی
پنیر کبابی
نان
شیشلیگ
کبا ب 200کرمی
سوسیس  کبابی
جوجه  ماستی
دنده  کبابی
ساطوری بناب
جگرها
جگر
دل
قلوه
دنبه گوسفندی
جگر پیچ
خوش گوشت
قارچ
خوعک
دونبلان
کوبیده بیچ
نوشابه خ کوکالا
نوشابه
دوغ لیوانی
آب معدنی
دوغ محلی
دلستر
نوشابه شیشه ای
دلستر شیشه ای
دوغ شیشه ای
دلستر قوطی بلند
دوغ کوچک 200 سی سی
مخلفات اضافه
ماست محلی
ماست موسیر
زیتون پرورده
ترشی
سالاد فصل
ماست محلی بیرون
سبزی
فلفل کبابی
سیر ترشی
زیتون ساده
سالاد شیرازی
حق سرویس
حق سرویس سالن
بسته بندی
رولت فیله ای
0
سفارش از تک بناب 0