آشپزخانه البرز کرج آشپزخانه البرز کرج
غذاها
چلوکباب لقمه
چلوکباب کوبیده
جوجه مخصوص
جوجه معمولی
زرشک پلو با مرغ
چلوکره ایرانی
بال کبابی 6 تکه
کوبیده سیخی
گوجه کبابی
خوراک جوجه مخصوص
خورش خالی
خوراک مرغ
خوراک ماهی
نیم پرس
حق سرویس
کتف کبابی
چلو کباب برگ مخصوص
چلو کباب سلطانی
خوراک برگ
سالن
چلوکباب کوبیده
چلوجوجه مخصوص
چلوجوجه معمولی
چلو ماهی قزل الا
زرشک پلو با مرغ
چلوخورش قرمه سبزی
کوبیده سیخی
چلوکره ایرانی
خوراک جوجه مخصوص
چلوکباب لقمه
نوشیدنی ها
نوشابه خ کوکا
نوشابه خ فانتا
نوشابه خ اسپرایت
نوشابه کوچک
دوغ خانواده
ماست موسیر
زیتون پرورده
آب بزرگ
دوغ لیوانی
اب کوچک
دوغ کوزه ای
نوشیدنی ها
نوشابه خانواده
نوشابه
دوغ خانواده
ماست موسیر
آب معدنی
دوغ لیوانی
زیتون پرورده
آب گازدار
نوشابه قوطی
سالاد
دوغ یک لیتری
شرکت
لوبیا پلو
عدس پلو
خوراک جوجه
حلیم بادمجان
خوراک مرغ
چلوکباب کوبیده
جوجه کباب
زرشک پلو با مرغ
قیمه
قرمه سبزی
کرفس
خوراک کوبیده
بندری
کشک و بادمجان
همبرگر
ماکارونی
چلو ماهی
خوراک ماهی
0
سفارش از آشپزخانه البرز کرج 0