تک بناب تک بناب
کباب ها
کباب بناب
کباب ساطوری بناب
کباب ریحانی
کوبیده مرغ
کباب نگین دار
جوجه کباب بدون استخوان
جوجه ران بدون استخوان
جوجه مکزیکی
جوجه ترش
بال کبابی
کباب برگ
فیله گوسفندی
چنجه
چلو کره
کباب ترش
گوجه فرنکی
فیله مرغ
کتف مرغ
چلومرغ
سوب جو تکنفری
سوب جوکیلویی
جنجه  معمولی
بال مکزیکی
بال ترش
جگرها
جگر
دل
قلوه
دنبه گوسفندی
جگر پیچ
خوش گوشت
بال
قارچ
فیله پیچ
خوعک
دونبلان
کوبیده بیچ
نوشیندنیها
نوشابه
دوغ لیوانی
آب معدنی
دوغ محلی
دلستر  خانواده
نوشابه شیشه ای
دلستر شیشه ای
دوغ شیشه ای
دلستر قوطی بلند
مخلفات اضافه
ماست محلی
ماست موسیر
زیتون پرورده
ترشی
سالاد فصل
ماست محلی بیرون
سبزی
فلفل کبابی
حق سرویس
حق سرویس سالن
بسته بندی
ماست محلی بیرون
رولت فیله ای
چلومرغ
0
سفارش از تک بناب 0