کباب ساطوری نگین بناب کباب ساطوری نگین بناب
کباب ها

کباب بناب ویژه (420گرم)

گوجه، لیمو ، پیاز، نان

کباب بناب مخصوص (320گرم)

گوجه، لیمو ، پیاز، نان

کباب بناب (220گرم)

گوجه، لیمو ، پیاز، نان

جوجه بدون استخوان (350گرم)

گوجه، لیمو ، پیاز، نان

شیشلیک مخصوص شاندیز

۵۰۰ گرم -گوجه، لیمو ، پیاز، نان

برگ مخصوص شاندیز

گوجه، لیمو ، پیاز، نان

نوشیدنی ها
پیش غذا
0
سفارش از کباب ساطوری نگین بناب 0