میزبان برتر میزبان برتر
چلوکباب

سینی مخصوص میزبان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص 200 گرمی، یک سیخ جوجه کباب رلتی 270 گرمی، یگ سیخ کباب بختیاری 300 گرمی، 200 گرم کباب قلقلی

چلو برگ ممتاز گوسفندی

چلو برگ ممتاز گوسفندی

170گرم مغز راسته گوسفندی با برنج ایرانی و دورچین

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی

170گرم فیله گوساله، یک سیخ کباب لقمه‌ای، دورچین

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری

100گرم فیله گوساله و 200گرم جوجه بدون استخوان و دورچین

چلو جوجه کباب با استخوان

500گرم جوجه با استخوان (مرغ سبز) با برنج ایرانی و دورچین

چلو جوجه کباب ویژه سبزیجات

350گرم جوجه بدون استخوان (ران)، برنج ایرانی، دورچین

چلو جوجه کباب رولتی

300گرم جوجه بدون استخوان (حلزونی)، برنج ایرانی، دورچین

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص

270گرم جوجه بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی

170گرم جوجه بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین

چلو کباب کوبیده مخصوص میزبان

200گرم گوشت مخلوط گوسفند و گوساله با برنج ایرانی و دورچین

چلو کباب فلفلی (قلقلی)

چلو کباب فلفلی (قلقلی)

200گرم مخلوط گوسفند و گوساله، برنج ایرانی، دورچین

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی

180گرم مخلوط گوسفند و گوساله دو سیخ با برنج ایرانی

چلو کباب کوبیده لقمه

150گرم مخلوط گوسفند و گوساله (یک سیخ)، برنج ایرانی، دورچین

چلو برگ مخصوص

170 گرم راسته یا فیله گوساله، برنج ایرانی، دورچین

چلو میکس میزبان

کباب بختیاری+کباب لقمه 150گرمی+چلو با دورچین

چلو جوجه کباب ویژه زعفرانی

350گرم ران بدون استخوان با برنج ایرانی و دور چین

پلویی
باقالی پلو با ماهیچه ممتاز گوسفندی و روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با ماهیچه ممتاز گوسفندی و روغن کرمانشاهی

400گرم ماهیچه، قلم گوسفند با برنج ایرانی و دورچین

باقالی پلو با گوشت ران گوسفندی و روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با گوشت ران گوسفندی و روغن کرمانشاهی

300گرم مغزران گوسفندی با استخوان و دورچین

باقالی پلو با مرغ و روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با مرغ و روغن کرمانشاهی

یک چهارم مرغ ران یا سینه، برنج ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

یک چهارم مرغ (ران یا سینه)

چلو گوشت گوسفندی

250 گرم گوشت گوسفندی, برنج ایرانی، کره

خوراک

خوراک کباب چنجه

200 گرم راسته گوسفندی، دورچین

بال کنجدی

بال کنجدی

350 گرم بال مرغ و دورچین

کتف کنجدی

350 گرم کتف مرغ و دورچین

چلو خورشت
چلو خورش قورمه سبزی

چلو خورش قورمه سبزی

50 گرم ماهیچه گوساله، برنج ایرانی، سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

50 گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی، سیب زمین

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

50 گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی، بادمجان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ

175 گرم سینه مرغ، برنج ایرانی

پیش غذا
ماست موسیر
زیتون پرورده
نوشابه قوطی
نوشابه خانواده
دوغ
دلستر
غذای روز شنبه دوشنبه چهار شنبه
غذای روز یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
0
سفارش از میزبان برتر 0