میزبان برتر میزبان برتر
چلوکباب

سینی مخصوص میزبان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص 200 گرمی، یک سیخ جوجه کباب رلتی 270 گرمی، یگ سیخ کباب بختیاری 300 گرمی، 200 گرم کباب قلقلی

چلو برگ ممتاز گوسفندی

چلو برگ ممتاز گوسفندی

170گرم مغز راسته گوسفندی با برنج ایرانی و دورچین

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی

170گرم فیله گوساله، یک سیخ کباب لقمه‌ای، دورچین

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری

100گرم فیله گوساله و 200گرم جوجه بدون استخوان و دورچین

چلو جوجه کباب با استخوان

500گرم جوجه با استخوان (مرغ سبز) با برنج ایرانی و دورچین

چلو جوجه کباب ویژه سبزیجات

350گرم جوجه بدون استخوان (ران)، برنج ایرانی، دورچین

چلو جوجه کباب رولتی

300گرم جوجه بدون استخوان (حلزونی)، برنج ایرانی، دورچین

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص

270گرم جوجه بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی

170گرم جوجه بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین

چلو کباب کوبیده مخصوص میزبان

200گرم گوشت مخلوط گوسفند و گوساله با برنج ایرانی و دورچین

چلو کباب فلفلی (قلقلی)

چلو کباب فلفلی (قلقلی)

200گرم مخلوط گوسفند و گوساله، برنج ایرانی، دورچین

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی

180گرم مخلوط گوسفند و گوساله دو سیخ با برنج ایرانی

چلو کباب کوبیده لقمه

150گرم مخلوط گوسفند و گوساله (یک سیخ)، برنج ایرانی، دورچین

چلو برگ مخصوص

170 گرم راسته یا فیله گوساله، برنج ایرانی، دورچین

چلو میکس میزبان

کباب بختیاری+کباب لقمه 150گرمی+چلو با دورچین

چلو جوجه کباب ویژه زعفرانی

350گرم ران بدون استخوان با برنج ایرانی و دور چین

پلویی
باقالی پلو با ماهیچه ممتاز گوسفندی و روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با ماهیچه ممتاز گوسفندی و روغن کرمانشاهی

400گرم ماهیچه، قلم گوسفند با برنج ایرانی و دورچین

باقالی پلو با گردن گوسفند و روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با گردن گوسفند و روغن کرمانشاهی

500گرم گردن گوسفندی با برنج ایرانی و دورچین

باقالی پلو با گوشت ران گوسفندی و روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با گوشت ران گوسفندی و روغن کرمانشاهی

300گرم مغزران گوسفندی با استخوان و دورچین

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا

400گرم ماهی قزل آلا با برنج ایرانی و دورچین

خوراک

خوراک کباب چنجه

200 گرم راسته گوسفندی، دورچین

کباب برگ ممتاز

170 گرم فیله یا راسته گوسفندی

کباب سلطانی

170گرم فیله گوساله +90 گرم کباب کوبیده

کباب بختیاری

100گرم فیله گوساله +200گرم جوجه بدون استخوان با دورچین

جوجه با استخوان

500 گرم جوجه کامل خورد شده

جوجه ویژه سبزیجات

350گرم ران بدون استخوان

جوجه ویژه زعفرانی

350گرم ران بدون استخوان

جوجه رلتی

300گرم سینه مرغ بدون استخوان

جوجه مخصوص

270گرم سینه مرغ بدون اسخوان

جوجه معمولی

170 گرم سینه مرغ بدون استخوان

کباب کوبیده مخصوص

200گرم گوشت مخلوط گوسفند و کوساله +نگین جوجه

خوراک کباب کوبیده

180گرم گوشت مخلوط کوسفند و گوساله + دوسیخ

کباب برگ مخصوص

170گرم فیله یا راسته گوساله

کباب میکس میزبان

100 گرم فیله گوساله +200 گرم سینه مرغ +یک سیخ کوبیده 90 گرمی

کباب فلفلی

200 گرم کوشت مخلوط گوسفند و گوساله

بال کنجدی

350گرم بال و دورچین

کتف کنجدی

350 گرم کتف و دورچین

خوراک مرغ

1/4 مرغ ران یا سینه

چلو خورشت
چلو خورش قورمه سبزی

چلو خورش قورمه سبزی

50 گرم ماهیچه گوساله، برنج ایرانی، سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

50 گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی، سیب زمین

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

50 گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی، بادمجان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

چلو خورشت فسنجان با مرغ

175 گرم سینه مرغ، برنج ایرانی

پیش غذا
ماست موسیر
زیتون پرورده
نوشابه قوطی
نوشابه خانواده
دوغ
دلستر
غذای روز 5شنبه و جمعه

چلو کوبیده ویژه گوسفندی

200 گرم گوشت مخلوط گوسفندی

خوراک کباب کوبید گوسفندی

200 گرم گوشت مخلوط گوسفندی دوسیخ 100 گرمی

غذای روز یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
0
سفارش از میزبان برتر 0