گیزلی تات گیزلی تات
برگر

چیکن برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور

کلاسیک برگر

برگر، سیب زمینی کرانچی، کاهو، گوجه، خیارشور

چیز برگر

برگر، پنیر ورقه ای ، کاهو، گوجه، خیارشور

ماشروم سس برگر

برگر، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور

پیتزا برگر

برگر، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور

بیکن برگر

برگر، بیکن، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور

سوجوک برگر

برگر، سوجوک، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور

کورما برگر

برگر، کورما، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور

بمب برگر

برگر، فیله مرغ گریل شده، بیکن، پنیر ورقه ای،کاهو، گوجه، خیارشور

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور

سوجوک

سوجوک بندری

سوجوک، سیب زمینی، سس قرمز، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور

سوجوک ویژه

سوجوک، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور

سوجوک بیکن

سوجوک، بیکن، پنیر دیپ، کاهو، گوجه، خیارشور

کورما

کورما مرغ

کورما مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور

کورما میکس

کورما مرغ، کورما گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور

کورما گوشت

کورما گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور

ساندویچ گرم

هات داگ مرغ

هات داگ مرغ، پنیر دیپ، کاهو، گوجه، خیارشور

هات داگ گوشت

هات داگ گوشت، پنیر دیپ، کاهو، گوجه، خیارشور

اسپشیال هات داگ

هات داگ، کورما، قارچ، پنیر، ذرت، سس مخصوص

ساندویچ سرد

ژامبون مرغ

ژامبون مرغ،کاهو، گوجه، خیارشور

ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده، ادویه مخصوص

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ، پنیر پیتزا، جعفری تازه

سالاد

سالاد سزار

کاهو، نان تست، سس مخصوص، فیله مرغ، پنیر پارمسان، زیتون

سالاد مخصوص گیزلی تات

کاهو،گوجه،زیتون،ذرت،فیله مرغ سوخاری،سس مخصوص،پنیر پارمسان

0
سفارش از گیزلی تات 0