آشپزخانه البرز کرج آشپزخانه البرز کرج
چلوکباب
چلوکباب لقمه
چلوکباب کوبیده
جوجه مخصوص
جوجه معمولی
زرشک پلو با مرغ
چلوکره ایرانی
بال کبابی 6 تکه
کوبیده سیخی
گوجه کبابی
خوراک جوجه مخصوص
خورش خالی
خوراک مرغ
خوراک ماهی
نیم پرس
حق سرویس
خوراک لقمه
کتف کبابی
سالن
نوشیدنی ها
نوشابه خانواده
نوشابه
دوغ خانواده
ماست موسیر
آب معدنی
دوغ لیوانی
زیتون پرورده
نوشابه قوطی
سالاد
ماءالشعیر قوطی
0
سفارش از آشپزخانه البرز کرج 0