آشپزخانه البرز کرج آشپزخانه البرز کرج
چلوکباب
چلوکباب سلطانی
چلوکباب بختیاری
چلو چنجه
چلوکباب برگ
چلوکباب لقمه
چلوکباب کوبیده
جوجه مخصوص
جوجه معمولی
زرشک پلو با مرغ
اکبرجوجه
لوبیا پلو
عدس پلو
چلوکره ایرانی
بال کبابی 6 تکه
کوبیده سیخی
گوجه کبابی
میرزاقاسمی
کشک بادمجان
خوراک جوجه مخصوص
خورش خالی
خوراک مرغ
خوراک ماهی
نیم پرس
سوپ اضافه
خوراک برگ
حق سرویس
خوراک لقمه
کتف کبابی
سالن
نوشیدنی ها
نوشابه خانواده
نوشابه
دوغ خانواده
ماست موسیر
آب معدنی
دوغ لیوانی
زیتون پرورده
نوشابه قوطی
سالاد
ماءالشعیر قوطی
0
سفارش از آشپزخانه البرز کرج 0